Nivå

skreddersydde til dine behov
qodef-image-with-icon

1A – Begynner

Kurset er tilrettelagt nybegynnere som tidligere ikke har hatt kontakt med det norske språket. Etter fullføringen av 1A kan eleven beherske grunnleggende norsk grammatikk og utrykk i presens og framtid. Elevene kan ved hjelp av enkle utrykk introdusere seg selv og snakke om sine interesser samt daglige gjøremål. Fullførelsen av kurset garanter muligheten til å lage og stille spørsmål, lage enkle dialoger og beherske et vokabular som kan forenkle dialogen på jobb eller i fritid.

1B – Selvstendig

Kurset er tilrettelagt for studenter som har grunnleggende kunnskap om norsk grammatikk og vokabular. Kurset holdes på norsk med fokus på å utvikle samtaleevnen hos deltakeren. Etter å ha fullført «1B kurset» vil deltakeren være i stand til å beskrive ulike aspekter om sitt liv, sine omgivelser og utrykke sin mening om forskjellige temaer i detalj.

qodef-image-with-icon
qodef-image-with-icon

1C – Intermediate

Kurset er tilrettelagt for studenter som enkelt kan kommunisere i det norske språket, enten muntlig eller skriftlig. Kursdeltakeren må beherske grunnleggende norsk grammatikk. Etter å ha fullført kurset «1C» vil deltakeren være i stand til å beherske de fleste situasjoner hvor det norske språket kreves. Studenten vil kunne utrykke seg selv klart og flytende om det skulle være på personlig plan eller for å forklare en situasjonen de har vært i, eller erfarte. Eleven vil også kunne lese nyheter og forstå det som sies på radio eller tv og diskutere samtlige.

2A

Kursbeskrivelse: Kurset er tilrettelagt for folk som ikke har vanskeligheter med å utrykke seg skriftlig eller muntlig. Deltakeren har en god viten om den grunnleggende norske grammatikken; tider, substantiv, adjektiv, preposisjoner, adverb samt helsetninger og leddsetninger.
Forelesningene holdes på norsk (utenom noen grammatikk forklaringer). Kursets fokus ligger på å utvikle deltakerens språkferdigheter med tanke på typisk norske utrykk og setningsbygning.
Deltakeren vil være i stand til å fortelle om sin livssituasjon, fortid og planer etter fullførelsen. Han/Hun vil også kunne samtale med diverse offentlige institusjoner f.eks bank, NAV og andre. Den innlærte vil også kunne utrykke seg og sine meninger i diskusjoner/debatter om tema som f.eks arbeid, økonomi, helse, familie, immigrasjon osv.

qodef-image-with-icon
qodef-image-with-icon

2B

Kursbeskrivelse: Kurset er tilpasset deltakere som ikke har problemer med å skrive eller å snakke på norsk. Kursdetalkeren bør beherske alle de øvrige punktene i 2A, samt bygge setninger ved hjelp av typisk norske utrykk.
Forelesningene holdes på norsk (utenom noen grammatikk forklaringer). Kursets fokus ligger på å utvikle deltakerens språkferdigheter med tanke på å føre en dialog, diskusjon eller debatt.
Kursdeltakeren vil være i stand til å diskutere og utrykke seg problemfritt i temaene som dukker opp ved kursets gang. Han/hun vil også kunne føre en dialog om temaer som kultur, tradisjoner, skolegang/ utdanning, arbeid, media og andre. I løpet av kursets varighet vil deltakeren få hjelp ved CV-skriving og søknadsskriving knyttet til jobb dersom han/hun ønsker det.

2C

Kursbeskrivelse: Kurset er tilpasset deltakere som ikke har problemer med å skrive eller å snakke på norsk. Kursdeltakeren bør beherske alle de øvrige punktene i 2A og 2B, samt bygge setninger ved hjelp av mer avanserte norske utrykk.
Forelesningene holdes på norsk (utenom noen grammatikk forklaringer). Kursets fokus ligger på å utvikle deltakerens språkferdigheter med tanke på å føre en dialog, diskusjon eller debatt.
Kursdeltakeren er på et nokså høyt nivå etter kursfullførelsen som gir han mulighet til å begynne forberedelsene til «Bergenstesten» eller norskprøve nivå B1/B2. Dette åpner en rekke karrieremuligheter og gir dessuten adgang til å studere på norsk.
Deltakeren vil være i stand til å føre en samtale på nesten alle temaer som er knyttet til bransjer etter kursets fullførelse. Han/Hun vil kunne prate om temaer som er knyttet til Oljenæringen, miljøforurensing, velferdsstaten, pensjon, arbeidsledighet, Norges historie samt ytringsfrihet og menneskerettigheter.

qodef-image-with-icon
qodef-image-with-icon

3A

3B

qodef-image-with-icon
qodef-image-with-icon

3C

qodef-image-with-icon

Muntlig Øvelse

De muntlige øvelsene er tilpasset for deltakere som har fullført nivå 2A eller 2B. Kurset organiseres i pauserommene mellom de neste kursetappene. Kursets varighet er mellom 2 og 4 uker. Prisen avhenger dermed av kursets varighet.
Målet med kurset er å utvikle den hverdagslige språkkapasiteten, og få til en større språkflyt. Kurset har en rekke tilpassede materialer som har som mål å utvikle deltakerens potensial og berike deres vokabular.
«Muntlig øvelse» er spesielt nyttig for deltakere som ønsker å utvikle sin diskusjons og samtaleevne. Det anbefales sterkt for de som har hatt en lengre pause i språkbruken eller trenger mer kontakt med språket.

Mini Dialog

Mini Dialog er et muntlig kurs for deltakere som har fullført nivåene 1B og 1C. Kurset organiseres i pauserommene mellom de neste kursetappene. Kursets varighet er mellom 2 og 4 uker. Prisen avhenger dermed av kursets varighet.
Kursets mål er å utvikle de allerede innlærte språkferdighetene som deltakeren har tilegnet seg. Leksjonene engasjerer deltakeren i bruken av språket via paroppgaver, gruppearbeid samt forum og debatt. Ved hjelp av spill og annen interaktiv lek, har hver enkelt anledning til å utvikle seg gjennom våre moderne læremetoder. Ideen bak «mini dialog», er først og fremst å bryte språkbarrieren.
«Mini Dialog» anbefales særlig for deltakere som ønsker å utvikle sine språkferdigheter og evne til å føre en spontan samtale eller diskusjon. Kurset passer også de som har hatt en lengre pause i språkbruken, eller som rett og slett trenger en bredere muntlig tilnærming.

qodef-image-with-icon

Test umiejętności

qodef-image-with-icon